17 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Aktualności

01IMG 6082 KopiowanieLena Ciura, Ewelina Lisowska i Filip Dąbrowski, uczniowie klasy I SP w Sorbinie, od dziś są pełnoprawnymi uczniami szkoły. Na sztandar szkoły złożyli uroczyste ślubowanie, aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły Bożena Święs. Gratulacji oraz upominki przekazali im wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak, przewodnicząca rady rodziców Monika Solarz. Wychowawczynią klasy jest Halina Fidor.

 

01IMG 6025 Kopiowanie26 października w bliżyńskiej strażnicy OSP Teatry Dziecięce Bajkowa Przygoda I oraz Bajkowa Przygoda II, kierowane przez Katarzynę Skarus, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury wystawiły przedstawienia zatytułowane Między nami charakterkami oraz Witajcie w naszej bajce - ZOO. Oprawę akustyczną zapewnił Sebastian Siudak.

 

komcert- podsumowanie projektu

01IMG 571719 solistów i zespołów, niemal 100 artystów, świątynia wypełniona publicznością. Tak w skrócie wyglądał I Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej zorganizowany 22 października przez Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym. III miejsce w kat. solistów zajął Wacław Pejas, zaś Chór Klubu Seniora otrzymał jedną z nagród wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

0124 października w Szkole Podstawowej w Bliżynie z udziałem 22. zawodników rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Bliżyn w Szachach Szkół Podstawowych. W kat. chłopców zwyciężył Michał Olesiński, wśród dziewcząt najlepsza była Basia Sułek. Puchary i nagrody najlepszym zawodnikom wręczyli wójt gminy Mariusz Walachnia i dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk.

 

01IMG 5906 KopiowanieWe wtorek, 24 października, sześciu uczniów klasy I złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a przez dyrektora Mirosława Owczarka zostało pasowanych na ucznia. Obecnie na uroczystości goście: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodnicząca rady rodziców Elżbieta Woźniak, w także ks. proboszcz Wincenty Chodowicz, rodzice oraz starsi koledzy złożyli im życzenia i obdarowali podarkami. Wychowawczynią klasy jest Adela Gębska.

 

Na prośbę Staropolskiej Izby Przemysłowo-handlowej w Kielcach zamieszczamy następująca informację :

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

 

Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych wyłącznie na terenach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiet,

• osób po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

 

Plakat gotowy

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps