20 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Aktualności

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych u 4370 osób stanowiących ok. 1,2 % populacji gmin objętych projektem. Projekt zakłada przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, rekrutację, w tym ocenę umiejętności i identyfikację indywidualnych potrzeb szkoleniowych, realizację szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych, utworzenie 41 PIAP oraz stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy 70 Liderów Cyfrowych.

Plan działań edukacyjnych oparty został na przeprowadzonych diagnozach lokalnych 41 gmin województw świętokrzyskiego i śląskiego. Trwałość osiąganych rezultatów zostanie zapewniona poprzez sieć współpracy 70 lokalnych Liderów Cyfrowych wspieranych przez największą organizację skautową w Polsce. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród 4370 osób, z których min., 5% stanowić będą osoby niepełnosprawne. Dzięki zastosowaniu kompetencyjnego modelu szkolenia ćwiczone umiejętności będą wykorzystywane w codziennych czynnościach takich jak załatwianie spraw urzędowych. Dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy i województwa wzrośnie liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną, poprawi się także komunikacja na linii klient – urząd. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród grup wiekowych 44+ pozwoli na podniesienie efektywności oraz skrócenie czasu załatwiania podstawowych spraw, takich jak prowadzenie konta w banku,założenie profili na platformie ePUAP, korzystanie z komunikatorów i mediów społecznościowych,robienie bezpiecznych zakupów na odległość, czy tworzenia własnych treści w postaci bloga, strony WWW, prostego sklepu internetowego. Dopełnieniem realizacji projektu jest stworzenie sieci lokalnych punktów dostępu do Internetu PIAP, w każdej z gmin objętych projektem, umiejscowionych w gminnych bibliotekach, szkołach lub urzędach. PIAP dostępne będą dla każdej osoby, która będzie chciała skorzystać z Internetu, w granicach obowiązującego prawa. Projekt potrwa 36 miesięcy.

Więcej informacji na stronie.

Ulotka informacyjna.

Wstępna deklaracja uczestnictwa

 

 

kurs

01DSC07821 KopiowaniePrzedstawiciele 12 gmin 15 maja podpisali w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej porozumienie w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej, która zajmie się wspólnym zakupem energii elektrycznej. W imieniu Gminy Bliżyn porozumienie podpisał wójt gminy Mariusz Walachnia.

Wójt Gminy Bliżyn składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji IX Pikniku Kawaleryjskiego na Świniej Górze :

- p. Piotrowi Fitas - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów,
- p. Janowi Bernatkowi - Leśniczemu Leśnictwa Świnia Góra,"
- p. Janowi Harabinowi – Koło Łowieckie „Przepiórka"
- p. Robertowi Mazurowi – Dowódcy Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich
- p. Janowi Włodarczykowi - Prezesowi PTTK O /Skarżysko
- p. Pawłowi Żak
- p. Krzysztofowi Niziołek
- p. Romanowi Falarowskiemu

 

Dziękujemy również grupom biorącym udział w widowisku :

1/ Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc
2/ Zespół Pieśni i Tańca Sorbin
3/ Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych
4/ Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Batalion Tomaszów
5/ Grupa Rekonstrukcji Historycznej Radomscy Rekonstruktorzy
6/ Grupa Bojowa Kielce
7/ Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych z Częstochowy
8/ Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich


01IMG 1420 Kopiowanie12 maja na Świniej Górze odbył się IX Piknik Kawaleryjski. Bardzo licznie przybyłych powitał wójt Mariusz Walachnia, poprowadził go z historycznym komentarzem Mariusz Kowalski, a wystąpiły w nim grupy rekonstrukcyjne, zespół Sorbin oraz dzieci i młodzież.

 

01IMG 1332 Kopiowanie78. lat temu., 1 kwietnia 1940 roku, pod Rogowym Słupem doszło do bitwy stoczonej między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala i wojskami niemieckimi. 12 maja upamiętniono to wydarzenie mszą św., której przewodniczył ks. Sylwester Podgórski. Po nabożeństwie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, uroczystość uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Sorbin.

piknik kawaleryjski 2018-plakat

01IMG 1200 Kopiowanie5 maja strażacy – ochotnicy z naszej gminy uroczyście obchodzili Dzień Strażaka. Mszę św. w ich intencji w Mroczkowie odprawił ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, a uczestniczyli w niej strażacy z pocztami sztandarowymi, radni powiatowi Anna Leżańska i Mieczysław Bąk, wójt gminy Mariusz Walachnia oraz miejscowi radni Monika Gruszczyńska i Jacek Krzepkowski.

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps