Aktualności

Zgodnie z art. 11 ust 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) utraciło moc prawo pierwokupu przysługujące gminie na terenie obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016 r., poz. 4005 z dnia 12 grudnia 2016 r.) Rada Gminy Bliżyn nie ustanowiła Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Ogłoszenie

monila łukomskaW dniu 26.02.2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Długoletnią kierowniczkę p. Zofię Nowak - Walachnię, która odeszła na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy, w wyniku przeprowadzonego naboru zastąpiła p. Monika Łukomska, która jako jedyna przystąpiła do konkursu na to stanowisko.
Zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych przed objęciem stanowiska p. Monika Łukomska w obecności Wójta Gminy Bliżyn złożyła ślubowanie.
Pani Monice gratulujemy i życzymy samych sukcesów na powierzonym stanowisku.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski