20 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Aktualności

Pomimo, iż nie zakończyły się jeszcze prace związane z termomodernizacją i remontami kapitalnymi szkół, Gmina Bliżyn przygotowała i złożyła w dniu 18 października wniosek o dofinansowanie zakontraktowanych, ale jeszcze nie zakończonych prac remontowych. Możliwości takie otworzył ogłoszony w dniu 28 września 2018r. jednoetapowy zamknięty konkurs na działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej". Pomimo, iż termin składania wniosków upływa 15 listopada to już wczoraj złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego jakże potrzebnego zadania. Wniosek opiewa na kwotę 500 000 zł i zgodnie z założeniami konkursu można z niego wykonać prace związane z modernizacją istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastrukturę sportową. Konkurs ten jest tak ważny i atrakcyjny dla naszej gminy gdyż umowy na prace budowlane realizowane do tej pory z własnych środków po zakończeniu i zapłaceniu faktur będą mogły być zrefundowane.
Poza wyżej wymienionymi pracami budowlanymi możliwe będzie doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w trzech placówkach oświatowych w Gminie Bliżyn. Projektem zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn (tj. w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku).
Z efektów projektu będą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do w/w szkół oraz mieszkańcy i osoby przyjeżdzające z innych szkół.
Całkowita wysokość projektu to 2 300 000 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 500 tyś. jest maksymalna do uzyskania w konkursie. Mamy nadzieję, że już wkrótce widoczne efekty pozwolą zapomnieć o niedogodnościach związanych z trudnościami robót budowlanych.

01W dniu 16 października już po raz siódmy raz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Bliżyn  zorganizowało Hubertusy dla dzieci i młodzieży. W tym roku odbyły się w LUCKY 5 RANCH w Mroczkowie. Uczestniczyło w nich 60. dzieci z Bliżyna, Sorbina, ze Skarżyska-Kamiennej oraz najmłodsi z przedszkola z Mroczkowa.

zameczkowy koncert

01 KopiowanieSkarżyscy policjanci wraz z wójtem gminy Bliżyn gościli dziś w szkołach i przedszkolach w Bliżynie, Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie. Funkcjonariusze opowiadali uczniom o właściwym zachowaniu na drodze oraz uświadamiali najmłodszym, jak ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa spełniają właściwie używane elementy odblaskowe.

01W dniu 14 października br. w Rakowie 13 Kół Gospodyń Wiejskich z naszego województwa przygotowało kilkanaście potraw regionalnych i tradycyjnych w ramach warsztatów i konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem tego wydarzenia było promowanie i popularyzacja walorów smakowych gęsiny, upowszechnianie jej jako produktu regionalnego, a także promocja bogactwa regionalnego dziedzictwa kulinarnego.

01 KopiowanieMnóstwo życzeń popłynęło 15 października do pracowników oświaty zatrudnionych w SP Bliżyn. Uczniowie dziękowali tańcem, śpiewem i… jabłkami, życzenia złożyli dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk, wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak.

01Dziś w Szkole Podstawowej w Sorbinie miały miejsce trzy wydarzenia: obchody Dnia Edukacji Narodowej, pasowanie na pierwszaka oraz pożegnanie dyrektor szkoły Bożeny Święs, która po 35.latach pracy w Sorbinie zmienia miejsce pracy. Zastąpił ją były dyrektor szkoły Henryk Żak. Życzenia pracownikom oświaty złożył wójt gminy Mariusz Walachnia, który podziękował również byłej dyrektor oraz pogratulował nowemu.

20181014 113144 W dniach 13-14 października 2018 r. w Trzcianie koło Rzeszowa odbył się 34. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jeden z najstarszych konkursów związanych z folklorem na terenie Polski. Podczas jego trwania prezentowane
i dokumentowane są tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski. Główną ideą przedsięwzięcia jest popularyzacja tradycyjnego tańca ludowego w jak najbardziej archaicznej formie. Prezentacje odbywają się w dwóch kategoriach: autentycznych grup
i par tanecznych.

 

Gminę Bliżyn w kategorii par tanecznych reprezentowali przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca SORBIN - Beata Żak oraz Zygmunt Wiśniewski – para otrzymała nagrodę Grand Prix. Para taneczna przedstawiła polkę  i oberek świętokrzyski. Do pokazu tanecznego przygrywała kapela Sławomira Miernika w składzie: Ryszard Kucewicz, Sławomir Miernik i Mieczysław Maskiera. W konkursie brało udział 35 wykonawców w tym 4 grupy dziecięce, 17 par tanecznych, zespoły pieśni i tańca, zespoły regionalne i folklorystyczne.

 

Nagrodzonej parze tanecznej serdecznie gratulujemy !

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps